Certifieringar

Kvalitetsprocesser

Certifieringar

IPC Industriprojekt AB är nu certifierade enligt ISO9001:2015, ISO3834-2 samt EN1090 exc II Vi är väldigt stolta över över dessa certifikat, speciellt med tanke på hur snabbt vi gått från beslut till färdig certifiering. Det bevisar återigen hur väl vårt koncept med välmotiverade, rutinerade och engagerade medarbetare fungerar.

EN1090

Från och med den 1 Juli 2014 måste alla bärande stålkonstruktioner CE märkas. För att kunna göra denna CE märkning krävs det att tillverkaren är certifierad. EN1090 kräver att all bärande konstruktion måste CE märkas vilket betyder att beställaren måste försäkra sig om att underentrepenören har alla certifikat. Som beställare försäkrar man sig även om att underleverantören har den kunskap som krävs för att tillverka en viss typ av bärverk.

För att certifiera sig enligt EN1090, så behöver man även vara certifierad enligt IS3834 som går att läsa om nedan.

EN ISO3834 Kvalitetssäkring av svetsning

För att kunna försäkra sig om att leverantörer av svetsade produkter har tillräcklig kunskap för att utföra svetsning på ett kvaletativt och säkert sätt så kräver idag många beställare att man som företag är certifierade enligt EN ISO 3834. Standarden har utvecklats som en försäkran att en underleverantör har den kunskap som krävs när det gäller kvaliteten av svetsning och utrustning. Det kan vara allt ifrån hur material som skall användas till svetsning behandlas, till hur hanteringen av svetselektroder går till.

En certifiering i EN ISO 3834 bevisar att kunskapen och hanteringen som behövs för att hålla hög klass på all svetsning finns.

ISO9001:2015 Kvalitetsledningssystem

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard.

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • engagerar ledningen
  • förbättrar affärsprocesser
  • effektiviserar verksamheten
  • uppmuntrar till intern kommunikation
  • ökar kundtillfredsställelsen
  • förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar -stärker varumärket

Några nyheter i ISO 9001:2015

-gemensam struktur i de nya versionerna av ledningssystemen för kvalitet och miljö -förstärkt ledningsansvar -nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning.

Vill du bli kontaktad?

Önskar du göra en förfrågan men vill börja med ett samtal? Fyll dina uppgifter så ringer rätt person upp dig inom kort.

Urval av

nöjda kunder

För långsiktiga samarbeten krävs nöjda kunder