Tryckkärl & tankar

Vi tillverkar efter önskemål

En av våra specialiteter är tillverkning av rostfria tankar och tryckkärl, kolstål ingår naturligtvis också i paletten och vi levererar kontinuerligt till processindustrin. Tankar inom mer ovanliga och speciella legeringar som t.ex. Sandvik SX, Hastelloy, 904L, SMO254 är något vi har bred kompetens inom. Då vi även har kunskap och materialkännedom om många andra mer udda material tar vi tacksamt emot era förfrågningar även kring dessa.

Vi har kompetensen att ta ett tryckkärl från ett designdatablad till färdig produkt. Våra konstruktörer konstruerar och beräknar tryckkärlen från de data som angetts från kund och kommer med ett förslag till er som beställare. Därifrån genom ett bra sammarbete bestämer man tillsammans utseendet och funktion på er produkt.

Därefter lämnas arbetet över till våra tankbyggare som tillverkar enligt ritningarna till en färdig tank. Under tillverkningen gör vi även löpande de kontroller och besiktningar som behövs t.ex. oförstörandeprovning samt tillverkningskontroll av 3: dje part när standarden kräver detta.

IPC kan även tillverka värmeväxlare, vakuumtankar, matarvattentankar, lagertankar, cisterner och kolonner

Krav, kontroll & besiktning av tryckkärl

Vid tillverkning av trycksatta anordningar över 0,5 bar(g) måste utrustningen följa de krav som finns i PED, (pressure equipment directive 2014/68/EU), som är en EU norm för alla trycksatta tankar inom EU regionen. Det finns vissa undantag som omfattas av andra normer som t.ex. trycksatta transportbehållare eller enkla tryckkärl.

Med hjälp av EN13445 som är en harmoniserad standard till PED designar, beräknar och tillverkar vi sedan utrustningen för att kunna CE-märka utrustningen.

Beroende på volym, media och tryck kategoriserar man behållaren och kan med hjälp av denna kategorisering få fram vilken typ av provning och besiktning som behöver göras för att kunna sätta en CE-märkning. Kärl i de högre kategorierna kräver 3:dje parts besiktning både på designen och tillverkningen av tryckkärlet, vilket betyder att man behöver ta hjälp av ett anmält organ för att få ritningar och i senare skede tillverkning och dokumentation godkända så kallade KKI, (konstruktionskontroll eller design review), samt TKI (Tillverkningskontrollintyg).

 Lagertankar och Cisterner

IPC kan även tillverka trycklösa lagertankar och cisterner. Detta kan göras i enlighet med EN14015 och cisternanvisningarna och/eller mot AFS 2005:2. Vi kan både utföra tillverkningen som ett platsbygge, alternativt färdigtillverkat i vår verkstad.

Varför rostfria tankar

Det finns en spridd uppfattning att genom tillverkning av tankar kolstålsmaterial alltid är en mer ekonomisk lösning än i rostfritt. Detta är dock inte alltid fallet då korrosionstillägg och målning, (samt transporterna som krävs för detta), genererar kostnader som i många fall gör att slutpriset blir relativt likt. Lägger man till den ökade livslängden och minskade underhållskostnaderna i ekvationen brukar ett rostfritt alternativ vinna.

Man kan även i de flesta fall använda tunnare material då man inte behöver ha korrosionstillägg i tankarna i beräkningsmomentet. Vilket inte endast betyder att vikten blir mindre, utan även att tillverkning och svetsning går snabbare.

Annan utrusning

Vi har bred kunskap inom tillverkning av kärl och kan bland annat tillverka nedan:

 • Expansionsskärl
 • Fermentor
 • Tubvärmeväxlare
 • Indunstare
 • Vakuumkärl
 • Rökgaskanaler
 • Kolonner
 • Matarvattentankar
 • Bränsletankar
 • Autoklaver
 • Economizer
 • Ångdom
 • Överhettare

Har du några frågor angående tillverkning av tankar eller vill skicka en förfrågan, tveka inte att kontakta oss

Kundanpassad verksamhet

I vissa fall kan underlagen vara närmast skissartade och man har en vag idé om slutprodukten och då blir vi en del av utvecklingen & framtagandet i nära samarbete med kunden.

Rörentreprenad

Rörmontage med tillhörande installationer är vår kärnverksamhet och vår erfarenhet sträcker sig från endagarsuppdrag till nybyggnationer på.

Rope Access

PC erbjuder tjänster inom tekniken Rope Access, reparbete, dvs arbete på höjd i sele och rep. En arbetsteknik som ursprungligen kommer …

Orbitalsvetsning

Orbitalsvetsning är i själva verket mekaniserad TIG-svetsning, där själva processen är halvautomatiserad. Vår svetsoperatör monterar...

Tryckkärl & tankar

En av våra specialiteter är tillverkning av rostfria tankar och tryckkärl, kolstål ingår naturligtvis också i paletten och vi levererar kontinuerligt till processindustrin.

GAP & PVC Rör

I likhet med rörsystem i stål och legeringar har vi kompetens och bred erfarenhet av samma typ av uppdrag inom plastarbeten. Även här med ...

Vill du bli kontaktad?

Önskar du göra en förfrågan men vill börja med ett samtal? Fyll dina uppgifter så ringer rätt person upp dig inom kort.

Urval av

nöjda kunder

För långsiktiga samarbeten krävs nöjda kunder