Rörentreprenad

Arbetsmetodik

Rörmontage med tillhörande installationer är vår kärnverksamhet och vår erfarenhet sträcker sig från endagarsuppdrag till nybyggnationer på över 100 000 timmar. Vi har stor erfarenhet med allt från industrirör och fjärrvärmerör till rörsystem för kyla,värme,livsmedel etc. Inga projekt är för små och få är för stora.

Vi utför både kompletta projekt där vi tar helhetsansvar och lämnar över färdig rörsystem och anläggningar så väl som enbart förtillverkning där de prefabricerade rören går på export med lokala entreprenörer som installerar. Den för kunden mest fördelaktiga lösning styr. Vi har sedan vi startade i våren 2017 levererat rörsystem och tankar till så skilda länder som Chile, Norge, Egypten och Korea.

I de fall kunden behöver stötta upp egen organisation med erfarna certifierade projekt- HMS och arbetsledare med imponerande CV ´n kan vi leverera även detta.

Projekt kan utföras i stort sett för alla förekommande materialgrupper då den samlade egna kompetensen är mycket hög och skulle en WPQR saknas för ett uppdrag har vi bra kanaler för att få den eller dessa kvalificerade med kort varsel till förmånliga priser.

Vi har naturligtvis den maskinpark och samarbetspartners som krävs för exempelvis rörbockning, betning och passivering, provtryckning, svarvning, fräsning eller annan bearbetning, bockning, valsning osv

IPC’s arbetsmetodik och kvalitetssäkring under rörinstallationer

IPC har stor vana av att arbeta med rörmontage mot process-, kemi och oljeindustrin där kraven på dokumentation av spårbarhet och uppföljning är mycket högt ställda. Detta har medfört till att vi har fått utforma vår beredning, tillvekning och process enligt detta.
Kvalitetssäkringen går till enligt följande:

• Vi får ritningar på rörsystemet ifrån kund, alternativt använder de ritningar vi konstruerat själva.
• På dessa ritningar märker vi ut svetsskarvar samt flänsförband med numreringar. Detta för att kunna sköta svetsuppföljningen.
• Tillsammans med det ”bubblade” ritningarna skapar vi en ”Dirty map” där vi även har med PSS, (pipe summary sheet), för svetsuppföljning, materialspårbarhet, WPS’er samt diverse protokoll för kontroll. Denna mapp ge sedan ut till våra rörläggare och svetsare, där de under tillverkningen dokumenterar alla charge nummer och svetsskarvar.
• Efter tillverkning utförs oförstörande provning samt provtryckning vilket dokumenteras i mappen
• Efter godkänd kontroll går rörsystemet sedan till den ytbehandling som krävs. Detta kan vara galvning, målning eller betning och passivisering.

De rabattsatser vi har på inköp av material och tjänster är i de flesta fall bättre än även de största av våra konkurrenters vilket våra kunder drar full nytta av.

Kundanpassad verksamhet

I vissa fall kan underlagen vara närmast skissartade och man har en vag idé om slutprodukten och då blir vi en del av utvecklingen & framtagandet i nära samarbete med kunden.

Rörentreprenad

Rörmontage med tillhörande installationer är vår kärnverksamhet och vår erfarenhet sträcker sig från endagarsuppdrag till nybyggnationer på.

Rope Access

PC erbjuder tjänster inom tekniken Rope Access, reparbete, dvs arbete på höjd i sele och rep. En arbetsteknik som ursprungligen kommer …

Orbitalsvetsning

Orbitalsvetsning är i själva verket mekaniserad TIG-svetsning, där själva processen är halvautomatiserad. Vår svetsoperatör monterar...

Tryckkärl & tankar

En av våra specialiteter är tillverkning av rostfria tankar och tryckkärl, kolstål ingår naturligtvis också i paletten och vi levererar kontinuerligt till processindustrin.

GAP & PVC Rör

I likhet med rörsystem i stål och legeringar har vi kompetens och bred erfarenhet av samma typ av uppdrag inom plastarbeten. Även här med ...

Vill du bli kontaktad?

Önskar du göra en förfrågan men vill börja med ett samtal? Fyll dina uppgifter så ringer rätt person upp dig inom kort.

Urval av

nöjda kunder

För långsiktiga samarbeten krävs nöjda kunder