Rope Access

Reparbete

IPC erbjuder tjänster inom tekniken Rope Access, reparbete, dvs arbete på höjd i sele och rep.

En arbetsteknik som ursprungligen kommer ifrån grottklättring och började tillämpas inom industrin på oljeplattformar i Nordsjön under 1980-talet. Genom detta arbetssätt kan man spara både tid och pengar på ställningar eller kranar för planerade och oplanerade arbeten på höjd.

Metoden är säker,flexibel och lämpar sig ypperligt när tiden är knapp eller där kostnaden skulle bli för stor vid byggnad av ställning. Repteknik lämpar sig även väl då framkomligheten är dålig.

Industriellt reparbete är idag en vedertagen arbetsmetod med många aktörer på marknaden där den gemensamma nämnaren ofta är att intresserade klättrare förståligt nog vill arbeta med sin hobby.
Detta betyder i sin tur att klättrare har valt att bli yrkesmän, medans vår infallsvinkel är något annorlunda då vi har yrkesmän som valt att jobba med repteknik.

För att raljera lite behöver man inte den kompetens som krävs för att bestiga K2 utan man skall kunna ta sig från A till B och utföra uppdraget. Vi har svetsare, rörläggare och mekaniker certifierade för denna typ av arbete samt supervisors med nivå III SPRAT certifikat.

Vi kan snabbt mobilisera personal och uppdragen kan sträcka sig till allt från inspektioner till att utföra rördragning, svetsning men även omfattande montage inom kraft och processindustrin.

Fördelar med Rope Access

Fördelar för dig som kund gentemot mer traditionella metoder som ställningar och kranar är många, exempelvis:

  • Lägre kostnader – Arbetsmetoden kräver ett minimum av mantimmar för att utföra arbetet.
  • Snabba reparationer –  Arbeten kan utföras med kort varsel då inga större etableringar som ställningar eller kranar behövs.
  • Lättframkomligt – Rope Access möjliggör arbete på svåråtkomliga platser.
  • Korta störningar – Då reparbeten innebär minimala driftstörningar kan produktion snabbt vara igång igen efter ett eventuellt driftstopp orsakat av en reparation eller inspektion.
  • Ingen åverkan – Utrustningen medför ingen skada på konstruktionen i fråga.

Kundanpassad verksamhet

I vissa fall kan underlagen vara närmast skissartade och man har en vag idé om slutprodukten och då blir vi en del av utvecklingen & framtagandet i nära samarbete med kunden.

Rörentreprenad

Rörmontage med tillhörande installationer är vår kärnverksamhet och vår erfarenhet sträcker sig från endagarsuppdrag till nybyggnationer på.

Rope Access

PC erbjuder tjänster inom tekniken Rope Access, reparbete, dvs arbete på höjd i sele och rep. En arbetsteknik som ursprungligen kommer …

Orbitalsvetsning

Orbitalsvetsning är i själva verket mekaniserad TIG-svetsning, där själva processen är halvautomatiserad. Vår svetsoperatör monterar...

Tryckkärl & tankar

En av våra specialiteter är tillverkning av rostfria tankar och tryckkärl, kolstål ingår naturligtvis också i paletten och vi levererar kontinuerligt till processindustrin.

GAP & PVC Rör

I likhet med rörsystem i stål och legeringar har vi kompetens och bred erfarenhet av samma typ av uppdrag inom plastarbeten. Även här med ...

Vill du bli kontaktad?

Önskar du göra en förfrågan men vill börja med ett samtal? Fyll dina uppgifter så ringer rätt person upp dig inom kort.

Urval av

nöjda kunder

För långsiktiga samarbeten krävs nöjda kunder