Under mars, april och maj kommer vi vara på Ineos Rafnes underhållsstopp i Norge med 130 man med 8 olika nationaliteter, portugiser, turkar, litauer, bulgarer etc. Detta fungerar väldigt bra trots utmaningarna i språk och kulturer med den gemensamma nämnaren att alla är skickliga yrkesmän. Varje nationalitet har en eller flera  egna arbetsledare som säkerställer kommunikationen och reläar information om arbete och HSE.