På bilden, John Ahl från IPC, Jonathan Dovén Objektledare rör area 2 ,Preem och Toni Leinonen IPC

Efter 600 arbetsorder, 45 000 timmar och 7 veckors utförandetid är IPCs del av Revisionsstopp 2019 härmed avslutat.  Vi tackar Preem för ett gott samarbete och ett tillsammans väl genomfört projekt. Vi önskar er lycka till med uppstarten och ser fram emot framtida nya möjligheter!

Viktiga sammanfattande punkter:

  • Inga personskador
  • Inom budget
  • I tid

Det krävs att båda parter levererar för att ro något sådant här iland på ett bra sätt och det har vi gemensamt lyckats med här” Säger Jonathan Dovén”