Nu är vi inne på andra veckan av det stora underhållsstoppet på Preem i Lysekil där vi utför underhålls och svetsarbeten.

Vi är totalt 125 personer från IPC och närmare 3000 totalt vilket är all-time high på raffinaderiet.

Vi har till dags dato utfört 974 st Dagliga riskanalyser och personalen har inrapporterat 42 st Risk- och farligt förhållande vilket är en ovärderlig hjälp i arbetet för en bra arbetsmiljö.