När vi nu summerar vår första månad är det enormt roligt att kunna konstatera följande:

  • Vi är nu leverantörsgodkända hos 4 större kunder
  • Leverantörsgodkännande pågår hos 3 industrier
  • Genomfört och levererat våra första 2 projekt enligt plan
  • Utestående offerter motsvarande 30 000 timmar
  • Pågående arbeten om 2500 timmar

För er som har frågat så är skyltar och flaggor på väg upp genom skyltia.se. Färdigt v18