För det första vill vi tacka för all positiv respons vi fått, det uppskattas mycket och stärker oss i vår övertygelse om att affärsidén vi har är rätt.

Vår första vecka har överträffat våra förhoppningar även rent konkret och vi har fått beställningar på över 5000 arbetstimmar.

Vi kommer leva upp till detta förtroende.